Styrket ut av pandemien, sa du?

Når vi forlater pandemitåka må vi sitte igjen med mer enn et stikk fra legemiddelindustrien. Intensivavdelingene har slått alarm om dårlig beredskap. God beredskap handler ikke bare om bemanning, men også om ny teknologi og trening i skarpe situasjoner.

ambulance personel operating epishuttle

Pandemien nærmer seg slutten. Kanskje for første gang kan vi stoppe opp og tenke. Vi kan tenke, teste og trene. Nå er feilsteg, fiaskoer og suksesser friskt i minne. Myndigheter, politikere og helseforetak har et lite vindu til å omsette det siste årets erfaringer til bedre beredskap. De neste månedene kan helsepersonell teste og bruke nytt utstyr og nye metoder, i en reell smittesituasjon. Denne muligheten kan ikke gå til spille.

Da covid-19 rammet var mange sykehus utrustet med nytt utstyr for å beskytte mot smitte. Vi så at utstyret stod ubrukt. Sykehus som hadde gått til innkjøp av moderne utstyr hadde ikke prioritert å trene med utstyret. Det var for dyrt og vanskelig å prioritere pandemiberedskap for helseforetakene.

Nå må vi få beredskap og trening inn på rett spor igjen.

Innovasjon og beredskap går hånd i hånd!

Det siste halvannet året har vi vært gjennom perioder med både høye og lave smittetall. Tiden mellom bølgetoppene er også tid for å bli bedre, utvikle, teste, øve og ta i bruk ny teknologi. Tid for å sette beredskapstrening på agendaen og anvende nytt utstyr i skarp trening.

I rapporten «Covid-19. Underveisrapporten», publisert i april, konkluderer Legeforeningen med at Norge har lært for lite fra utbruddet av svineinfluensa. I 2009 lot vi muligheten til å forbedre oss glippe. Vi må unngå at muligheten glipper igjen. Men har vi egentlig lært noe fra denne feilen 12 år senere?

Vi glemmer hva vi har vært gjennom, og vender blikket fremover. Griper vi ikke muligheten nå, for innovasjon og praktisk erfaring med ny teknologi så stiller Norge svakere ved neste pandemi, og flere liv vil gå tapt.

Vi kan fortsatt bruke pandemien som et springbrett til kunnskap, samtidig som vi redder liv. Praktisk erfaring med ny teknologi vil gjøre helsetjenesten bedre rustet til å håndtere pandemiens sluttfase. I tillegg vil vi være klare når den neste pandemien kommer, og den neste der igjen.EpiGuard har arrangementet «Fra kriseinnovasjon til helseinnovasjon for framtiden» på Arendalsuka.

Have any questions?

DISCLAIMER: The medical device information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained on the site is solely at your own risk. The EpiShuttle does not protect against all types of CBRN occurrences. Accordingly please consult with medical professionals before usage.

Chat Window

Hello, how may I help you?

Before asking a question, please select the topic of the question you want me to answer you.

EpiGuard uses the information you provide for purposes of improving the chatbot and marketing purposes. For more information visit Chatbot Disclaimer and TOS.

Scroll to Top